ابزار ها

 

 

 

 

فایل تبدیل اعداد به حروف در اکسل ، جهت دریافت کلیک کنید.

 


فایل راس گیری ، جهت دریافت کلیک کنید. 

راهنما را مطالعه نمایید.

 

 

 

ابزار محاسبه اقساط پرداختنی ، جهت دریافت کلیک کنید.

 

 

جهت نصب ، راه اندازی و استفاده از توابع فارسی در محیط Excel کلیک کنید.

 

  

  ابزار WinRar ، جهت دریافت کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید