آموزش محاسبه حقوق با نرم افزار اکسل

کلاس های محاسبه حقوق و دستمزد با سر فصل های زیر ارائه می شود:

1- استخراج فرمولهای محاسباتی از آئین نامهای داخلی یا قوانین مربوط به حقوق و مزایا .

2-استخراج اطلاعات اولیه کارکنان اعم از حکم کارگزینی، اطلاعات کارکرد و تغییرات ماهانه.

 3- بررسی و کنترل اطلاعات فوق و پردازش آنها.

 4-تهیه گزارشات مورد نیاز مدیریت و سازمانهای زیربط.

5-صدور سند حقوق و دستمزد جهت سیستم حسابداری.

6-محاسبه عیدی و پاداش آخرسال، تهیه گزارشات و سند مربوطه.

7- محاسبه بازخرید مرخصی، تهیه گزارشات و سند مربوطه.

8- محاسبه ذخیره سنوات خدمت، تهیه گزارشات و سند مربوطه.

9- محاسبه بیمه (بیمه تامین اجتماعی، بیمه آینده ساز، بیمه بازنشستگی کشوری، بیمه خدمات درمانی، بیمه مازاد درمانی و ...).

10- محاسبه مالیات بر درآمد حقوق با روشهای موجود .

 

 همه سرفصل های فوق در نرم افزار اکسل آموزش داده می شود.

جهت آموزش نظر یا ایمیل خود را بنویسید تا پاسخ داده شود.

 

با تشکر

مولایاری 

/ 0 نظر / 42 بازدید